Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2021 17:15 (Üye) Soru : Üstad merhaba. Anonim şirket ortağı çekilme yoluyla ortaklıktan çıkmak istemektedir. Sermaye azaltımı olacağı için alacaklılara çağrı sonrası iki aylık bekleme süresini kısaltmak için şirketin defter, belge ve kayıtlarında borcunun bulunmadığına ilişkin özel amaçlı rapor düzenlemem istenmektedir. SMMM lerin bu raporu düzenleme yetkisi var mıdır? Teşekkürler...

Cevap : Bahsettiğiniz raporun SMMM ler tarafından düzenlenebileceği görüşündeyiz. Ticaret sicili ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.