Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2021 09:58 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, 17.01.2021 günü emeklilik dolayısıyla çıkışımı yaptım, hiç ara vermeden 18.01.2021 tarihinde SGDP olarak tekrar girişimi yaptım. Bu durumda aynı ay içinde 17 gün 5510 , 14 gün SGDP olmak üzere toplam 31 gün çalışmam olmuş oluyor. Ocak 2021 MUHSGK bildirimi yaparken "aynı ayda farklı kanun türlerinden gün sayısı 30 günü geçemez" uyarısıyla hata veriyor. SGDP olan kısmı 13 gün yaptığımda "eksik gün kodu girmediniz" uyarısıyla hata veriyor. 25 nolu eksik gün kodu ile bildirsek sorun olur mu ? Ne önerirsiniz ?

Cevap : 25 Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama: Sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde kullanılan koddur. (5746 ARGE Teşviki, yeraltı ve yerüstü işlerde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) Her iki belge/kanun türünden bildirilen gün sayısı 30 olacağından belge ibrazı istenmez. Bu bildirimde de 30 günü geçemeyecektir. 12 Birden fazla: seçilebilir. Eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirim yapılır. (Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi) Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.