Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2021 09:40 (Üye) Soru : Selamlar Üstadlarım, Size danışmak istediğim konu 2 ortaklı bir şirketimiz var ve 2 adet sıfır 3 yıl taşıt kredili araçlar aldık. Bu araçlarıın ötv+kdv toplamı 180,000,00 tl matrah tutarı ise 170.000,00 tl dir. Bu araçların 150.000 tl lik kısımlarını direkt gider 170.000 tl lik kısımlarını ise 5 yıllık zamanda itfa edeceğiz. Soru 1: Üstadım bu taşıt kredilerini vuk 262 gereği ilk yıl maliyete ekleyeceğiz. 254 borç 102 alacak haliyle her ay araçların maliyeti artacak. Amortisman ayırırken bu kredi faizi nedeniyle aracın maliyetinin yükselmesi amortisman ayırma veya kkeg ye ekleme konusunda bir işlem yapmam gerekir mi yoksa ben sadece 170.000 tl yi 5 yılda olması gerektiği gibi itfa mı edeceğim. Soru 2:Kdv + ötv 150.000 tl üstü kısmı için araç başı kkeg yapılması gereken 30.000+30.000:60:000 tl var bunu 5 yıla bölüm amortisman ayırdığım zamanlarında kkeg olarak matraha ilave edebilir miyiz? bir anda 60.000 tl lik kkeg yükü altında kalmamak için. yoksa araç alışlarının rastladığı ilk dönemde 150000 gider üstünü ilk geçici vergi matrahı üzerine ilave mi edeceğiz. Soru 3: Şirketin 2 adet sıfır araç almasında bir limit veya kısıtlama var mıdır. TTK vuk yada kvk nin bu konuda bir engeli var mıdır. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler.

Cevap : Binek araç alımı ve amortisman ayrımı ile ilgili bilgi notumuz aşağıdadır. Buradaki bilgilere göre işlem yapınız. 3. sorunuz da bir engel olmaz. 2021 YILINDA BİNEK ARAÇ ALIMI VE AMORTİSMANI ÖRNEK UYGULAMA : 01/01/2021 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a)-Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2021 den itibaren 150.000 TL dır. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir. b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 01/01/2021 den itibaren 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2021 tarihinden itibaren 320.000 TL dir. YENİ (İLK İKTİSAP) BİNEK OTOMOBİL ALIMI VE AMORTİSMANINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI: 1)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE Örnek: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2021 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 200.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 57.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir. Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir. Alış Muhasebe kaydı; ----------------15/01/2021---------- 254 377.600 102 377.600 --------------/--------------------- ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2021 yılı birinci geçici vergileme dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 300.000 TL’lik sınırdır. Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2021 yılı için 300.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Amortisman tutarı: (377.600×0.20)x(2/12)= 12.586,67 TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (300.000/377.600) x12.586,67 = 10.000,00 TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 12.586,67-10.000,00= 2.586,67 TL Amortisman kaydı ----------------31/03/2021------------- 760 / 770 10.000,00 689 (KKEG) 2.586,67 257 12.586,67 --------------/-------------------------- 2)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP GİDER YAZILMASI HALİNDE : 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 150.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. Örnek: (Z) LİMİTED Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2021 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 200.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 57.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (120.000 + 57.600) olan 177.600 TL, 2021 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 150.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 37.600 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre; Binek otomobilin vergisiz bedeli: 200.000 TL, Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 177.600 TL. Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 150.000 TL. KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 177.600 - 150.000 = 27.600 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------15/01/2021------------- 760 / 770 150.000 689 (KKEG) 27.600 254 200.000 102 377.600 --------------/--------------------- Satın Alınan Yeni Binek Otomobilin 2021 Birinci Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ÖTV+KDV hariç iktisap bedeli (2021 ) 170.000 TL’yi aşan yeni binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın ancak bu tutara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre. Amortisman tutarı: (200.000×0.20)x(2/12)=6.666,66 TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (170.000/200.000)*6.666,66=5.666,66TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 6.666,66-5.666,66 =1.000,00 TL Amortisman kaydı ----------------31/03/2021------------- 760 / 770 5.666,66 689 (KKEG) 1.000,00 257 6.666,66 --------------/------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.