Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2021 09:44 (Üye) Soru : Merhaba, Şubat 2016 yılında 100.000 TL ye alınmıs tarla, 2018 yılında arsaya dönüşmüştür ve imara acılmıştır. 2020 aralık ayında ise 1.500.000 TL ye satılmıştır. 2020 gelir vergisi için nasıl bir hesaplama yapmak gerekir? aradaki fark kadar mı?

Cevap : GVK''nın mükerrer 80. maddesinin 6 .fıkrasına göre, G.menkulün elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır. Kazancın hesaplanmasında, G.menkulün iktisap (edinme) bedeline endeksleme yapılacak ve istisna uygulanacaktır. Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak, değer artışına konu olan Gayrimenkulün alış bedelinin yükseltilmesi sağlanır. (GVK Mük.Md.81) Artırılmış Maliyet bedelini bulmak için aşağıdaki hesaplama yapılır. Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE Arttırılmış Maliyet Bed.----------------------------------------------------------------- Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE GVK ‘nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK’çe belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış oranında artırılarak tespit edilir Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır. Ancak artış oranının % 10’nun altında kalması halinde yukarıdaki gibi maliyet artış hesaplaması yapılamaz. Alış ve satış arasındaki fark kâr olarak belirlenir, ilgili yıl istisnası düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Hesaplanan Vergiye tabi matrah dan 2020 yılı için 18.000 TL istisna indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.