Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2021 09:58 (Üye) Soru : Anonim şirket yönetiminde yer almayan ortağın sigortalılık durumu ile ilgi makalelerde 4/b (bağkur durumu ) ile ilgili genelde kapsamda değildir 4/b kapsamında pirim ödeme yapılmaması gerekir şeklinde ifade edilmektedir. Bu durum tam net midir? hizmet verdiğimiz firmamız da tek ortaklı Anonim şirket firma sahibi oğlu 18 yaşına girdiğinde hissesinin %10 unu devrederek şirkete ortak yapıyor, şirket tek ortaklıdan çok ortaklı bir yapıya sahip Anonim şirket oluyor, Anonim şirketlerde hisse devri ticaret sicilinde tescil zorunluluğu olmadığından yönetimde yer almayan ortağın sonradan ortak olduğu Anonim şirkette 4/a kapsamında Sgk bildirimi yapabilirmiyiz 4/a kapsamında sigortalılık bildirimi yapamaz isek yeni ortağın 4/b sigortalılık kaydını sgk da nasıl açabilir.? Saygılarımla

Cevap : Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları sigortalı sayılırlar." hükmü ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının zorunlu sigortalılık statüleri 4/1-b olarak belirlenmiştir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren 4-b kapsamında sigortalı sayılırlar ve en geç 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK")'na bildirilmeleri gerekmektedir. A.Ş. Ortağı + YK üyesi + 4-a Kazanılmış 4-a statüsü korunur. A.Ş. Ortağı + YK Üyesi Değil 4-b statüsü olmasına gerek yok. YK üyesi olursa 4-b statüsü gerekir. YK Üyesi + A.Ş. Ortağı Değil + 4-a Ortak olursa 4-b statüsü gerekir. Sadece YK Üyesi 4-a ve 4-b statüsü olmasına gerek yok. Ortak olursa 4-b; hizmet akdi ile çalışırsa 4-a statüsü gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.