Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2021 09:47 (Üye) Soru : Merhaba Teknoloji bölgesinde(Teknopark) gelir vergisinden istisna olarak elde edilen ücret gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi verilirken ücret geliri olarak değerlendirilmeli midir?

Cevap : GV den istisna edilmiş ücret geliri için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Beyanname verilecek ise istisnanın bir anlamı omaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.