Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 10:56 (Üye) Soru : iyi çalışmalar üstadım limited şirketimizi 15.02.2021 tarihinde pendik ilçesinden ümraniye ilçesine nakil ettik. ümraniye sgk sına nakil girişlerimizi 10 gun içinde yaptık.muh sgk kısmında da bir bildirim süresi varmıdır.14 gun luk muh sgk pendik vergi dairesine vereceğimizden normal beyanname süresimidir yoksa onunda 10 gunluk süresi mi vardır sgk dosyayı kapatmadan vermek mi lazımdır.cevap için şimdiden tesekkurler

Cevap : 5510 sayılı Kanun'a göre, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, işyerinin nakledildiği tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesinin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden, nakil edilen işyerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında Kuruma verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyeri bildirgesi verilmeyecek, adres değişikliğinin yazı ile Kurumun eski ve yeni ünitesine 10 gün içinde bildirilmesi yeterli olacaktır. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir, eski dosyadaki bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyaya konulur. İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenmekte, ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesine gerek bulunmamaktadır. MUHAPB ise normal süresinde verilecektir.Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 26 ıncı günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.