Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 11:18 (Üye) Soru : Merhaba. Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle çalışanın iş akdi kendiliğinden sona ermekte ve yeni sözleşme de yapılmamaktadır. Sorularım şu şekilde; 1)İşten çıkarma yasağı olduğu durumda iş akdinin bu şekilde kendiliğinden sona ermesi işten çıkarma yasağına aykırılık taşımakta mıdır? 2) Bu şekilde sona eren iş akdi nedeniyle çalışanın kıdem, ihbar ve işsizlik ödeneği hakarı saklı mıdır? Teşekkürler.

Cevap : 1.kod 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi ile çıkış yapılır ve fesih yasağı kapsamında değildir. 2. Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitimi ile sona ermesi durumunda; sözleşmenin sürenin bitimi ile kendiliğinden sona ermesi hali 14.maddede sayılan sona erme biçimlerinden olmadığından, diğer bir ifade ile belirli süreli iş sözleşmesi sözleşmenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden; işveren tarafından yapılmış bir fesih sözkonusu olmadığı için, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması mümkün değildir. Belirli iş sözleşmesinin bir proje ya da bir olgunun tamamlanması esasına dayalı olarak yapıldığı varsayılarak karar netleşir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.