Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 12:34 (Üye) Soru : Merhaba, Kısmi süreli iş sözleşmesi ile bir personel çalıştırmaya başladık ve ayda 9 gün çalışacak şekilde sözleşme yaptık ve SGK işe girişini de kısmi süre ve 9 gün olarak yaptık.Şu anda çalışma şekli değişti ve aylık 15-20 gün arasında değişken sürelerde çalışmaya başladı. Çalışma süresinin ilk işe girişte SGK'ya bildirilenden fazla olması halinde yapmamız gereken bir şey var mıdır?Ücret sözleşmesi günlük ve net ücret olarak yapılmıştır.

Cevap : İş sözleşmesi taraflarca imzalıolarak hazırlanmalıdır. Ayrıca; .............. d) Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi, e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, ................. Eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir. Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden az çalıştırması durumunda, kişi bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedeni ispatlamak için kullanılan kodlardır. Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Eksik gün kodları aşağıda açıklanmış olup, e-Bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin/ e-beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi esnasında bu kodlar ile eksik gün sayısının SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir. 1’den 29’a kadar 27 adet eksik gün kodu bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.