Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2021 13:34 (Üye) Soru : Sayın yetkili , Mali müşavir olarak mükelleflerimiz için özelge talebinde bulunabilir miyiz?

Cevap : Özelge talebi ; mükellefler tarafından interaktif VD sisteminden kendileri yapar. Meslek mensupları mükellefler için talep de bulunamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.