Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 12:44 (Üye) Soru : Merhaba, Aşağıdaki soru ile ilgili yardımlarınızı rica ederim. Daha önce çıkısını yaptığımız çalışanımıza mahkeme kararı ile kıdem ve ihbar tazminatı ödedik. Kıdem ve ihbar tazminatı SGK'dan muaf olduğu, ihbar için gelir vergisi ve damga vergisi, kıdem için damga vergisi ödenmemiz gerektiğindin. SORU: Muhtasar ve Hizmet Beyannamesi "SGK BİLDİRİMLERİ" bölümünde bildirmemiz gerekiyor mu? Tazminatlar SGK'dan muaf olduğu için SGK Bildirimleri bölümüne eklemeden. Sadece "Vergi ve Matrah bölümünde matrah ve vergisini bildirmemiz yeterli mi?

Cevap : 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesine göre hesaplanacak kıdem tazminatına isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna olup, kıdem tazminatının istisnayı aşan kısmı ile ihbar tazminatının tamamının Gelir Vergisi Kanununa göre ücret kabul edilerek, gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması ve ödemenin yapıldığı ayı takip eden ertesi ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.