Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 12:52 (Üye) Soru : Merhaba Üstad, Bir çalışanımız hayat sigortası yaptırdı ve bize gerekli evrakları iletti. Bu poliçe ile ilgili olması gereken tutarı gelir vergisi matrahından düştüğümüzde,maaşına bir küçük de olsa ek tutar yansır mı ya da sadece kümülatif matrah mı azalır ? Teşekkürler

Cevap : Sigorta poliçe tutarının işletme personeli tarafından ödenerek, işletmeye ibrazı halindeyapılacak hesaplamalar ve muhasebe kayıtlarına ilişkin durum aşağıda varsayımları belirtilmiş örnek üzerinden aktarılmıştır. Eğitim sektöründe mali işler departmanında çalışan muhasebe personelinin 2.500 TL maaşla 01.01.2017 tarihinden itibaren çalıştığı, 12.01.2018 tarihinde X Sigorta A.Ş.’ den kendisi adına özel sağlık sigortası poliçesi yaptırdığı varsayılmıştır. Poliçe tutarının ilk taksiti olan 241,63 TL’nin personel tarafından ödenerek ödemeye ilişkin dekontun mali işler departmanına ibraz edildiği kabul edilmiştir. Mali işler departmanı tarafından yapılacak bordro hesaplamasında; %14 Sosyal Güvenlik Kurumu işçi payı, %1 Sosyal Güvenlik Kurumu işçi işsizlik payı kesintileri yapılmıştır. Brüt ücretten bu kesintilerin toplamı ve ödenen özel sağlık sigortası prim tutarı düşüldükten sonra bulunan gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisi hesaplanacaktır Ücret tahakkuku çalışan açısından değerlendirildiğinde; ödenen sağlık sigortası taksit bedeli gelir vergisi matrahını azaltmaktadır. Özel sağlık sigortası poliçesine ilişkin ödeme hiç yapılmasaydı gelir vergisi matrahı brüt ücret üzerinden SGK işçi primleri düşerek hesaplanacak ve bu durumda gelir vergisi matrahı (2.500,00 -350 -25) 2.125,00 TL olacaktı. Bu matrah üzerinden gelir vergisi ise (2.125,00 x 0,15) 318,75 TL olarak hesaplanacaktı. Özel sağlık sigortası ödemesi yokken hesaplanan gelir vergisi 318,75 TL özel sigorta ödemesi yapıldığında 282,51 TL’ye düşmüş ve böylelikle aradaki fark olan (318,75 - 282,51) 36,24 TL kadar ücret fazla tahakkuk edilerek personelin eline geçen tutarı arttırmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.