Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 12:59 (Üye) Soru : iyi çalışmalar sayın danışman.yabancı personel için karşılıklı anlaşarak 21 eksik kodu ile ücretsiz izin verilebilir mi (personel yurtdışına çıkmayacaktır.)izini yurtiçinde kullanacaktır.

Cevap : Yabancıların Türkiye’ deki çalışma usulleri 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile sağlanmaktadır. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, kanuni çalışmanın tanımının yapıldığı görülmektedir. Yapılan tanımda, kanuni çalışmanın, kanunlara uygun şekilde verilmiş çalışma izninin, ikamet ve diğer ilgili kanunlar ile mevzuat hükümlerince düzenlenen yükümlülüklerin yanı sıra, sosyal güvenlik primleri ödenmiş veya muaf olarak çalışmayı ifade ettiği belirtilmiştir. Yabancıların eksik gün nedenleri arasında 21 kod ücretsiz izin bulunmamaktadır. Nakdi ücretsiz izin uygulayabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.