Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 11:25 (Üye) Soru : Sn. Danışma Birimi, Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 35 Sıra No'lı tebliğ ile “kara yolu ile yapılan yük taşıma hizmet” alımları KDV tevkifatı uygulaması kapsamına alınmıştır. Buna istinaden "Motorlu Kurye" hizmetleri "Kara yolu ile yapılan yük taşıma hizmeti" kapsamında mıdır? Dolayısı ile bilfiil kurye hizmeti veren mükellefin anlaşmalı olduğu kurye firmasına ay sonlarında keseceği toplu hizmet faturasında 2/10 oranında kdv tevkifatı yapılacak mıdır? Yoksa bu hizmet "kara yolu ile yapılan yük taşıma" kapsamında değil midir?

Cevap : Motorlu kuryenin taşımacılık faaliyetinde tanımı yok.Tanımı olmayan işlemden KDV tevkifatı olmaz.Diğer taraftan tebliğde Kurye faaliyetine benzer faaliyeti olan KARGO taşımacılığı için kDV tevkifatı yapılmayacağı belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.