Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 11:47 (Üye) Soru : Üstadım kolay gelsin; Balık halinden yapılan balık alışlarında kdv 1%...Balık halinden yapılan alış verişler dısında yapılan bu ticaretten sonraki halkalarda kdv % 1 mi 8% mi olur...Yani Halde olmadığı halde büyük otel restaurant vb lere toptan satış yapılsa yinede kdv 8% midir...Yoksa 1 % midir..?Teşekkürler

Cevap : Toptancı halleri, ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usulde KDV mükelleflerine tesliminde KDV oranının %1, diğer teslimlerde % 8 olarak uygulanması gerekir. Bahsi geçen “ “su ürünleri toptan satış yerleri” 19.06.2002 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5. Maddesinde göre “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde su ürünlerinin toptan alım ve satımının su ürünleri halinde veya su ürünleri toptan satış merkezinde yapılması zorunludur. İhraç edilmek veya işlendikten sonra iç tüketime arz edilmek üzere, tekneden tekneye veya doğrudan su ürünleri sanayiine yapılacak satışlar hariç, su ürünleri hali veya toptan satış merkezi dışında su ürünlerinin toptan satışı yapılamaz.” Buna göre ilgili mevzuatına göre su ürünleri toptan satış yerleri; “su ürünleri hali” ile “su ürünleri toptan satış merkezi” olup, söz konusu yerlerin kuruluş ve çalışma usul ve esasları adı geçen Yönetmelikte ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Bu çerçevede balık teslimlerindeki % 1 KDV oranı yalnızca anılan yönetmeliğe göre kurulmuş olan “su ürünleri halleri” ile “su ürünleri toptan satış merkezlerinde” faaliyette bulunanlara yapılan satışlarda ve bunlar tarafından da gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan satışlarda geçerli olacak, bunun dışındaki teslimlerde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.