Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 13:52 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER DİLİYORUM 27103 YENİ NESİL DİĞER SGK TEŞVİĞİNDEN YARALANAN ÇALIŞANIN MUH- SGK BEYANNAMESİNDE ; EKLER BÖLÜMÜNDE İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİ DOLDURUP (4447 SAYILI KANUIN 19. MADDESİ YARARLANIYORUM) İŞARETLEYİP. GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ TERKİN OLUYOR.VE TEVKİFATA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİNE SIFIR(0) YAZIYORUM DOĞRU MUDUR ?TEŞEKKÜRLER

Cevap : YAPTIĞINIZ İŞLEM DOĞRUDUR. MADDE 2 - (1) 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 21- Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.