Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2021 13:47 (Üye) Soru : Merhabalar 16.02.2021 tarih 31397 sayı resmi gazete de yapılan kdv uygulama genel tebliğindeki değişiklikte 7 maddeye göre 2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri 2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10) tevkifat olacağı yazmaktadır. Buna göre; Firmalardan alımın yaptığımız Kum, mıcır hammaddelerin başka bir firma tarafından yapılan taşımacılığı 2/10 tevkifat kapsamında mıdır. Ayrıca Hammadde alımımızda nakliye dahil fatura kesiliyorsa burada tevkifat olacak mıdır. Nakliye bedelini ayrıca faturaya yazmalı mıdır? Yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : Ham madde (KUM) tutarı için KDV tevkifatı yapılmaz. Taşımacılık hizmeti için KDV tevkifatı yapılacaktır.Faturada Kum ayrı taşıma hizmetinin ayı ayrı yazılması gerekir.Nakliye dahil fatura düzenleme işlemi yapılmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.