Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2021 14:47 (Üye) Soru : Merhaba, Çay işletmelerinden adına yatırılan 3.049,64 TL geksis raporunda gelir olarak 2019 yılı SMK na eklenmesi istenmektedir. Elde edilen zırai kazanç vereset ile kalan 2dönüm çay arazisinin 1/4 kadarının sahibiyim. Elde edilen zırai gelir istisna kapsamına girmiyor mu ? Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla

Cevap : GVK 54. maddesinde işletme büyüklüğü ölçüleri belirlenmiştir. A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde: 8 inci grup: Çay ziraatin de ekili arazinin yüz ölçümü toplamı (150) dönüm (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç);olan çiftçiler gerçek usulde vergilendirilmez. Bu kişilerden alınan ürünler için düzenlenecek Müstahsil makbuzunda GV stopajı yapılır ve başka vergileme olmaz. Başka gelir unsuru olsa da buradan elde edilen gelir beyan edilmez. Konu ile ilgili olarak VD de bu işi bilen Şef,Muavin veya MD ile görüşünüz. VD de çözemez iseniz durumu İST. VD. BŞK lığına iletiniz Hiç kimse kendine göre hukuk yaratamaz. Kanunlara uymak zorundadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.