Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 15:48 (Üye) Soru : Firmamız yeni bir makine imalatı için tubitaktan onay almıştır Tübitak onaylı Arge faaliyetinde çalışan personellerin sgk lari 5746 kanun teşviki ne göre vermek istiyoruz - Emekli çalışanlar bu tesvik ten yararlanabilir mi? - Sgk prim borcu olan firmalar bu teşvikten yararlanabilir mi? - Kanun dan yararlanmak için ne yapmalıyız herhangi birimden onay almamız gerekir mi? Teşvik den faydalanmak için Kolay gelsin

Cevap : TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI: Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, primler ödenmiş olmalı, Sigortalı fiilen çalışmalı, Sigortalı; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olmalı, 5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) SPEK üzerinden hesaplanmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri için yapılan teşviklerden biriside bu merkezlerde çalışan ar-ge personelinin ücretlerinde gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Personel için uygulanan indirim tutarları şöyledir; – Doktora derecesi olanlar % 95 – Temel bilimler (matematik, fizik, kimya, biyoloji) yüksek lisansı olanlar % 95 – Diğer dallarda yüksek lisansı olanlar % 90 – Temel bilimlerde lisansı olanlar % 90 – Diğer tüm çalışanlar % 80 Personel ücretlerinden vergi hesaplanırken, ücretlinin vergi matrahından öncelikle AGİ (Asgari Geçim İndirimi) indirilecektir. sgdp li işçiler yararlanamamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.