Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 09:42 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Mali İşler müdür olarak, bağımlı çalıştığım şirket için Vergi Dairesinde, e-beyanname gönderme şifresi aldım (Elekt. Bey. Gönderme Talep Formu ekinde Şirkete ve bana ait Belgeleri (Ruhsat, SGK işe giriş..) verdim). Şirketin Beyanname/Bildirimlerini verirken, bdp, "Düzenleme Bilgileri" kısmında. Bey.Veren "Mükellef" bilgilerini yazacağım. 1). KDV1, KDV2, MUHSGK beyannamelerinde "Beyannameyi Düzenleyen" kısmına Şirketin bilgilerini mi ? Benim bilgileri mi yazmalıyım ? 2). Form BA-BS Bildirimleri, Geçici V.Bey, Y.Kurumlar V.Bey. "Bildirimi Düzenleyen Mükellef/SM/SMMM" ve "Bildirimi Gönderen Mükellef/SM/SMMM/YMM" kısımlarına Şirketin bilgilerini mi ? Benim bilgileri mi yazmalıyım ? Teşekkürler,

Cevap : 1-Beyannameyi düzenleyen kısmına Meslek mensubunun bilgileri yazılır. 2-Bildirimi düzenleyen kısmına Meslek mensubunun bilgileri yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.