Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 09:51 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı (AKSANDIK) unvanlı vakfımız 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine göre kurulmuş, amacı Akbank T.A.Ş., Aksigorta A.Ş. ve Aksandık çalışan ve emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine sağlık ve emeklilik hizmeti sunmak olan bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Vakfımız vermiş olduğu sağlık hizmeti sırasında anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarından (özel hastaneler, eczaneler, sağlık malzeme firmaları vs.), vakfımız adına düzenlenmiş olan e-arşiv faturalarını kabul etmektedir. 16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)”’inde bulunan aşağıda detayları bulunan 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler maddesinde düzenlenen bütün faturaların (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi olacağı belirtilmektedir. Buna göre vakfımız adına sağlık kurumlarından düzenlenen faturalarında bu kapsama girip girmediği konusunda görüşünüzü ve yönlendirmenizi arz ederim. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Teşekkürler. iyi çalışmalar.

Cevap : Almış olduğunuz hizmetler için düzenlenen faturalardaki den hesaplanan KDV den ; 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.