Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 15:50 (Üye) Soru : Merhaba.2020 ağustos ve kasım aylarında işe alınan 2 personel 27103/4447 S.K.Geç.19.Mad(Diğer sektör) teşvik tanımıyla işe başlamıştı.Kadın ve erkek personelin her ikisi de 30 yaş üstü.31/12/2020 tr.nde biten ilgili teşvik, 31/12/2022 tr.ne kadar uzamış.Ancak MUHSGK yı verdiğimde, SGK kısmı HATA veriyor.Gelen mesaj:-"Sigortalı 4447 /Geç.19.Md.Kapsamında ,27103 s.S.K.Nosuyla bildirilemez,hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir."Diyor.Sgk işveren sisteminde, teşvikle ilgili bölümü sorguladığımda, ilgili personellerin, teşvik süresinin bitim tr.2022 olarak görünüyor ve Ortalama personel sayısı 15 yazıyor.Zaten ocak 2021 de toplam sigortalı sayısı da 15.(bir kişi ücretsiz izinli) Gözdem kaçırdığım husus nedir, ne yapmalıyım hocam?Teşkkür ederim.

Cevap : 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde öngörülen teşvik (17103/27103) kapsamına; -1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan, -İşe alındıkları tarihten önceki üç aylık sürede, 5510 sayılı Kanunun 4/1- (a) ve (c) bentleri, Ek-6. maddesi, Ek-9. maddesinin birinci fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında (isteğe bağlı sigortalılık hariç) sigortalı olmayan veya olmakla birlikte bu üç aylık süre içindeki prim gün sayıları 10 gün veya altında olan sigortalılardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan sigortalılar girmektedir. Diğer taraftan, sözkonusu teşvikten yararlanılabilmesi için 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların yukarıda belirtilen şartları sağlamış olması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu şartları sağlayan sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları da gerekiyor. Ortalama sigortalı sayısı; -2018 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2017/Ocak ila 2017/Aralık ayları arasındaki, -2019 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2018/Ocak ila 2018/Aralık ayları arasındaki, -2020 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2019/Ocak ila 2019/Aralık ayları arasındaki çalışan sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış (APHB gönderilmiş) ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle 06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu anlamda 17103/27103 teşvikinde 2018 yılı içinde işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2019 yılında işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2020 yılında işe alınanların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı belirlenmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplama sırasında küsurat sayısının 0,01 ila 0,49 olarak çıkması halinde (0) olarak dikkate alınmakta, 0,50 ila 0,99 olarak çıkması halinde tama iblağ edilmektedir. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ise ortalama sigortalı sayısı 0 (sıfır) olarak hesaplanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.