Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 17:44 (Üye) Soru : Dernek İktisadi işletmesi olan mükellefimiz heray düzenli olarak bir dergi yayınlamaktadır. Bu dergi için kendi üyelerinden reklam almaktadır. Matbaadan basım hizmeti sonrasında iktisadi işletmemize fatura düzenleniyor. İktisadi işletme ise kendi Üyelerine bu reklamlar için ... sayılı .... dergisi ilan bedeli açıklaması ile fatura düzenlemektedir. Bu faturalarda tevkifat uygulanacakmıdır? Uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Cevap : KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (I/C-2.1.3.2.15.) bölümünde, tüm KDV mükelleflerine ve belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmetlerinde 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür. Bu uygulamada tevkifata tabi tutulacak ticari reklam; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak tanımlanmıştır. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir. Sonuç olarak ; ÜYELER (MÜŞTERİLER) KDV MÜKELLEFİ İSE ve alıanan bedel KDV dahil 1.000 TL nin üstünde ise; Düzenlenecek faturada hesaplanan KDV den 3/10 oranında KDV tevkifatı yapılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.