Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2021 09:55 (Üye) Soru : Merhaba, Bir adi ortaklık açılışında hem ortaklık hem de tüm ortaklarla ayrı ayrı sözleşme imzalamalı mıyız? ayrıca ortaklar ve ortaklık için her ay ayrı ayrı e-serbest meslek makbuzu düzenlememiz gerekiyor mu? yoksa sadece ortaklık için düzenlememiz yeterli olacak mıdır? (Bunu diğer danışmanlara sormam gerekiyor galiba ama defter beyan sisteminde en az üç mükellef için dbs başvurusu mu onaylamamız gerekecek?) Teşekkürler

Cevap : Adi ortaklık için DBS ortaklık olarak müracaat edilir. Teknik işlemler için GİB Defter beyan bölümü ile görüşünüz. Adi ortaklık için Türmob. E-birlik sisteminden tek sözleşme yapılır. GİB sisteminden ise Her ortak için ayrı ayrı ve ortaklık için ayrı Aracılık ve sorumluk sözleşmesi yapılacaktır. Adi ortaklığa verilen hizmet için tek e-smm ortaklık adına düzenlenir söz konusu adi ortaklık adına DBS den tutulan defter kayıt edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.