Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2021 10:01 (Üye) Soru : Merhaba, Avukatın takibini yaptığı dosyaların bir kısmının ibrası için ek protokol düzenlenmiştir. Protokole istinaden ibra edilen dosyalara ilişkin.... TL vekalet ücreti ödeme yapılacağı yazmakta ve SMM makbuzu düzenleyecektir. Protokolde ekli listeden bahsetmekte ve ekinde ibra edeceği dosyaların listesi mevcut olup, listede ibra edilecek dosyalara ilişkin bilgiler mevcuttur.(dosya alacak tutarı, doysa numarası vb.) Tereddüt edilen husus ise; protokole ilişkin damga vergisi matrahında hangi tutar dikkate alınmalı. Avukata ödenecek ... TL tutar mı yoksa, ekli listede ibra edilen dosyaların toplam tutarımı? Takip tutarları avukata ödenecek tutardan fazla olduğu tabidir. Yardımlarınızı rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : Protokol(sözleşmedeki ) listesindeki toplam tutar üzerinden DV hesaplanacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.