Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2021 11:36 (Üye) Soru : 16 Şubat 2021 – Sayı : 31397 tarihinde yayınlanan tebliğde tüzel kişilere ait iş yerlerinin bankalara kiraya verilmesinden dolayı kdv tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususndabilgi alabilir miyim

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren G.menkul sahibi mükellef tarafından bankaya kiralanan yer için düzenlenecek Kira geliri i faturası için düzenlenecek Faturada hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, BANKALAR , sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.