Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2021 12:30 (Üye) Soru : Merhaba, Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir kurumuz, yeni düzenlenen tevkifatlı KDV kanunu kapsamında “2.1.3.2.13. maddesine göre SGK kurumuna düzenleyeceğimiz fatura 5/10 oranında tevkifatlı olmak zorunda mı? Saygılarımla,

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren Hastane tarafından SGK na (5018 sayılı yasa kapsamında olduğu için) düzenlenecek Faturada hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " KDV mükellefleri tarafından, 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLER KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Bankalar , sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.