Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2021 15:16 (Üye) Soru : Sayın Danışman Merhaba, Sigorta Tahkim İtiraz hakemliği yapan yapan bir mükellef, sene içinde kaynaktan kesinti yapılan gelirini sene sonu yıllık gelir beyanı ile bildirip, sene içinde sigorta tahkim komisyonunun kestiği stopajları 2020 yıllık gelir beyanından indirmesi gerekmekte midir. Yoksa Sene İçinde kesilen stopaj nihai vergilememe mi olacaktır. 27.05.2020 tarihli 311 sayılı gelir vergisi genel tebliği madde 19 kapsamında tek işverenden ücret geliri 600.000,00 (2020 yılı içinde)TL yi geçenmesinden dolayı yıllık beyanda gelirini beyan edecek midir. Bilirkişilik ücretlerinde de ayni şeklilde değerlendirilecek midir. Sigorta Tahkim itiraz hakemliği yapan kişi Avukatlık yapmakta, Serbest meslek kazancı elde etmekte. Parayı Sigorta Tahkim komisyonundan alıyorlar, kesintiyi yapan kurumda Sigorta tahkim komisyonu. Bilirkişi ücreti değil. Elde edilen gelir ücret olmakta. Mahiyet olarak mahkeme bilirkişisinin kazandığı ücret geliri gibi değerlendirilebilir. Bu kişi azda olsa 2020 yılında bilirkişi işinden de gelir elde etmiş bulunmaktadır. Saygılarımla, Şimdiden Teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 2020 yılında Tek işverenden elde edilen ücret geliri 600.000 TL den fazla olması halinde Yıllık GV beyannamesi verilecektir. Hesaplanan vergiden kesilen vergiler mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.