Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2021 15:25 (Üye) Soru : Merhaba , 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere , yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde kullanılan finansman giderlerine %10 u kazancın tespitinden gider olarak dikkate alınmayacağı yürürlüğe girmiştir. Bu hususta 01 Nisan-31 Mart özel hesap dönemine tabi olan işletme 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarına denk gelen 4.dönem geçici vergi dönemi için söz konusu kararı uygulayıp uygulamayacağı ile ilgili bilgilerinizi rica ederim.İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Normal hesap dönemi için 2021/1. Geçici vergi beyan dönemi için kısıtlama uygulanacaktır.Karar da Özel hesap dönemi için bir belirleme olmadığı için yorum yapamıyoruz.Konu ile ilgili olarak Genel tebliği yayımlanması beklenmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.