Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2021 16:43 (Üye) Soru : danışanımız dr olup serbest meklek erbabıdır muayne ettiği hastaların sigorta firmalarına stopajlı mk kesmektedir yeni çıkan 1.3.2021 tarihinden sonra keseceği serbeslek makbuzlarında sigorta firmalarına tevkifat uygulanacakmı ve uygulanacaksa hangi oranda

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren Doktor hizmet verdiği SİGORTA firmasına düzenleyeceği e-smm da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.