Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 08:51 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER, DİYANETİN VAKIFA TAHSİS ETTİĞİ ARSA ÜZERİNE ŞİRKETİMİZ VAKIFLA SÖZLEŞME YAPIP 7.000.000 TL KDV DAHİL CAMİİ İNŞAATI YAPICAK..KDV TEVKİFATI OLUCAK MI KESİLEN FATURALARDA...VAKIFIN KDV MUAFİYETİ TANIN KURUMLARDAN OLMASI DURUMU DEĞİŞTİRİ Mİ...YANİ BELİRLENMİŞ ALICILARDA OLMASA VEYA OLSA DA TEVKİFAT DURUMU NASILDIR

Cevap : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” YUKARIDAKİ TANIMLARDA VAKIFLAR YER ALMADIĞI İÇİN KDV TEVKİFATI YAPILMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.