Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 08:57 (Üye) Soru : 2018 yılında inşaat ruhsatı alınmış ve kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı (eski bina yıkılarak) yapılan inşaat işinde kat malikine ve müteahhide kalan ve net alanı 150m2'den büyük daire için; 1 - uygulanacak kdv oranı nedir. 843 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile %8'e iindirilmişti. bu süre uzatıldı mı? (843 sayılı cumhurbaşkanı kararı ikinci bir karar ile uzatıldı mı?) 2 - Kat malikleri ile müteahhit arasında yapılan sözleşme gereği müteahhide artı para verilecek. Bunun için kesilecek faturada kdv oranı dairenin metrekaresi ile ilişkilendirilmeli mi , yoksa %18 olarak mı fatura kesilmeli. 3 - yine aynı sözleşmede müteahhitin bazı kat maliklerine ödeme yapacağı yazıyor. Ancak kat malikleri vergi mükellefi değil. Bu durumda kdv uygulanacak mı ? uygulnacaksa ne yapılmalı?

Cevap : 1-İndirimli KDV uygulama süresi sona ermiştir KDV oranı % 18 dir. 2-Müteahhidin aldığı bedel için düzenleyeceği faturada % 18 KDV hesaplanır.Binanın metrekaresi ile ilgisi yoktur. 3-Yapılacak ödeme için Gider pusulası düzenlenir. GV stopajı ve KDV olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.