Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 09:07 (Üye) Soru : Merhaba. Bir serbest meslek mükellefi 2020 yılı işyeri kira bedelini ödeyememiş ve stopaja tabi başkaca bir gideri de söz konus olmamıştır. Bu durumu muhtasar beyanname veremeyeceği ve kira gelirinin mülk sahibi tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edileceği yönünde bir dilekçeyle vergi dairesine bildirmiştir. Ancak söz konusu kira tutarları yıllık beyannamede gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarının altında kalmaktadır. Bu durumda yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmakta mıdır? Teşekkürler.

Cevap : İş yeri kira gelirlerinde İSTİSNA OLMAZ. BEYAN SINIRI olur. Tevkifat yapılmamış iş yeri kira geliri tutarı 2020 yılı için YILLIK 2.600 TL dan fazla olması halinde gelirin tamamı GMSİ olarak beyan edilir. (GVK Md.86/1-d) Kesilen vergi olmadığı için mahsup söz konusu olmaz. hesaplanan verginin tamamı ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.