Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 10:09 (Üye) Soru : Üstadım selamlar, 6183 sayılı kanunun 48. maddesi hükümlerine göre, çok zor durum hali nedeniyle vergi borçları için tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunacağız. Tüm vergi borçları kapsama girmiyor galiba. Hangi vergi borçları için bu hükümden faydalanabiliyoruz ? Değerli yardımınızı rica ederim.

Cevap : TECİL EDİLMEYECEK ALACAKLAR Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacaklar tecil edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.