Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 12:07 (Üye) Soru : Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2020 yılı sonrası almış olduğumuz ruhsat ile yapılan 2 ve 3. sınıf (birinci sınıf ve lüks inşaat harici) inşaatlar ile ilgili yapılan teslimlerde KDV oranı hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevap : )-Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde (BKK’ daki şartları taşıyan) Büyükşehir Belediyelerindeki lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların Net alanı 150 m2’ye kadar olan KONUTLARIN Tesliminde; binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 1)- 1.000-TL kadar olana konutların tesliminde % 1 2)- 1.000-TL ile 2.000-TL arasında olan konutların tesliminde % 8 3)- 2.000-TL ile ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 2 ve 3. sınıf (birinci sınıf ve lüks inşaat harici) inşaatlar ile ilgili yapılan teslimlerde KDV oranı 150 metre karenin altında ise % 1 üstünde ise % 18 uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.