Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 12:15 (Üye) Soru : Müşavirliğini yapmış olduğum bir anonim şirketin tek orağı olan bir limited şirketi bulunmaktadır. Anonim şirkette çalışan sayısı 48 limited şirkette çalışan sayısı 8 dir. Her iki şirket farklı konularda yedek parça imalatı yapmaktadır. Anonim şirketin engelli çalıştırma zorunluluğu varmıdır. İlginiz için teşekkür ederim

Cevap : 4857 sayılı İş Kanununun işverenlere getirdiği çalıştırma yükümlülüklerinden biri de engelli istihdamıdır. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenleri çalışanlarının % 3'ü oranında engelli kişileri istihdam etmek zorundadır. Aynı gerçek kişiye ya da tüzel kişiye ait il sınırları içinde birden fazla işyeri varsa, işçi sayısı hesaplanırken tüm işçi sayısı toplanır. Ancak, aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olmasına rağmen ayrı ayrı tüzel kişiliği bulunan kuruluşlarda çalışan işçi sayıları birlikte dikkate alınmaz. Bu nedenle, gerçek kişi ya da tüzel kişi adı farklı ise, her işyeri bağımsız bir işyeri kabul edilecektir. Örneğin, Bay A'ya ait Lastik Satış A.Ş., Lastik Bakım A.Ş., Lastik Söküm A.Ş. ve Lastik Takım A.Ş. Firmaları varsa, bu dört firma aynı il sınırları içinde hatta aynı binada faaliyet gösteriyor olsa bile engelli kontenjan hesabında her bir firma (farklı tüzel kişilikler olduğundan), bir diğerinden bağımsız şekilde değerlendirilir. Oranlamanın hesabında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım veya daha fazla olan kesirler ise tama iblağ edilir. Örneğin 50 işçi çalıştığında % 3'ü 1,50 çıkar. Yarım çıkan kesirler tama iblağ edileceğinden 1,50 sayısı 2 olarak dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.