Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 12:15 (Üye) Soru : Merhaba, 35 seri nolu tebliğ'te yapılan son değişiklikler ile kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,bankalar,sigorta reasürans şirketleri,kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları bu madde eczacıların sigorta şirketlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna kesmiş oldukları faturaları kapsıyor mu? kısaca Eczaneler Sgk ve Özel sigorta şirketlerine fatura keserken tevkifatlı mı kesecelerdir. konu ile ilgili bilginizi rica ederim. iyi çalışmalar

Cevap : Eczaneler,Özel sağlık kuruluşları ,Özel hastaneler ; Anlaşmalı kurumlara (SGK, Bank, Sigorta firmaları gibi ) düzenledikleri faturada 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.