Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 15:28 (Üye) Soru : Merhaba, 2020 içerisinde ödenmeyip 7256 yapılandırma kapsamına giren Geçici Vergileri Peşin Ödenmiş geçici vergi olarak Yıllık Beyan'a eklememiz mi gerekiyor. Ödenmiş gibi Yıllık Beyan'a eklenmez ise mükerrer ödeme yapılmış olacak sonuçta. Buraya kadar aslında yine sıkıntı yokta ya mükellef taksitlendirmeyi bozarsa işte vahim tablo burda karşımıza çıkıyor.

Cevap : Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.