Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 17:02 (Üye) Soru : Araç bakım onarım hizemeti veren danışmanlığını yapmakta olduğum firma 3.kişilerin aracını sigorta kapsamında yapmaktadır,bununla ilgili faturayı direk sigorta firmasına keserek parayı tahsil etmektedir.Söz konusu araç sigorta firmasına ait olmayıp 3.şahıs olan sigortalıya aittir.Bu bağlamda 01.01.2020 tarhinden itibaren geçerli olan KDV Uygulama genel tebliğinde 2.1.3.2.3.2. Kapsam Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır.Burda kastedilen sigorta firmasına ait araçların onarımını kastediyor.Sigortaya kesilecek olan hasar faturalarına (3.şahısların araç tamir bakımı) tevkifat uygulamamız gerekirmi lütfeb geri dönüşünüzü bekliyorum.

Cevap : 01/03/2021 den itibaren Sigorta firmasına düzenlenecek faturada hesaplanan KDV nin 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.