Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2021 13:27 (Üye) Soru : Sayın hocalarım hayırlı çalışmalar dilerim. Meslek mensuplarına vermiş olduğunuz cevaplar için içtenlikle teşekkürü borç biliyorum. İyiki varsınız. Soru : Edeftere tabi bir mükellefim işi gereği zorunlu olarak 8 adet yazar kasa kullanmaktadır Günlük Z-raporu satışlarında hem nakit hemde kredi kartı satışları mevcuttur. Bu yazar kasa satışlarını ne kdv oranlarına göre ne de nakit veya kredi kartı satışlarına göre ayrıştırarak günlük olarak ayrı ayrı kayıt yapmak imkansız. Dolayısıyla ödeme türü olarak ne seçmeliyim. Aynı fişte nem nakit hemde kredili satış vardır Bu konuda yaptığım araştırmada kredi kartı satışlarının 120 muhtelif alıcılar hesabına ay sonunda 120 muhtelif alıcılar hesabının ise 108 hesaba aktararak kapatıldığını gördüm. Bu yıl ilk defa e defter uygulaması yaptığımdan haliyle bazı tereddütler yaşıyorum. Yazar kasalarda birden fazla ürün olduğundan satışların ürün bazında mizanda gözükmesi gerektiğinden yaptığım muhasebe kaydı şöyledir.(her bir z-raporu günluk olarak ayrı bir yevmiye maddesi şeklindedir.) 100 Kasa Hs xxx 108 K.Kartı satışları xxx 600.01 A ürün xxx 600.02 B ürün xxx 600.03 C ürün xxx 391 08 (%8) Tah.Ed.kdv xxx 391 18(%18)Tah.Ed.Kdv xxx belge tipi: diğer ödeme tür ? (ne yazmam gerekir sadece nakit veya sadece kredi kartı yazılması doğru olur mu? yoksa yukarıda bahsettiğim gibi 108 yerine 120 hesabı kullanmak mı yerinde olur. Teşekkür eder saygılarımı sunarım,

Cevap : Merhaba; e-deftere ilişkin ökc kayıtlarının kılavuz dahilinde aşağıdaki şekilde yapılması gereklidir Z raporuna istinaden açıklama Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara ait gün sonu raporların esas itibariyle ayrı ayrı muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir. Ancak aynı işletmede birden fazla ödeme kaydedici cihazın kullanılması durumunda gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporlarının, günlük olarak bir icmale bağlanıp muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Z Raporu İcmali” olarak kaydı yapılabilir. Bu icmalde olması gereken asgari bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu icmal aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla işletme ihtiyaçları çerçevesinde başka bilgileri de içerebilir. Bir muhasebe dönemi boyunca aynı yapıda bir icmalin kullanılması Muhasebenin Temel Kavramlarında belirtilen Tutarlılık ilkesinin gereğidir cmal oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri (Z) Raporu icmalinin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu bilgi elektronik defter uygulamasında da verilecek bilgi olmasından ötürü önem arz etmektedir. iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.