Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2021 12:34 (Üye) Soru : Merhaba daha önce yayımlanan pratik bilgiler notunda 'Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargımercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.)verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.' denilmiştir. Bu durumda 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olan kısmi tevkifat uygulamasına göre avukatların ekli listedeki kuruluşlara vereceği avukatlık hizmeti 5/10 tevkifata (Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Diğer Hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar,Sigorta Firmaları, , Meslek Odaları vb. Kurumların aldığı tüm diğer hizmetler) mı tabi olacaktır ? Bu durumu smmm için de aynı şekilde yorumlayabilir miyiz ? İyi çalışmalar

Cevap : (Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Diğer Hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar,Sigorta Firmaları, Meslek Odaları vb. Kurumların aldığı tüm diğer hizmetler) Burada sayılan kurum ve kuruluşlara verilen SMMM hizmeti için düzenlenecek e-smm da hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat hesaplanacaktır. Sadece SM erbapları değil Tüm mükelleflerin bu mükelleflere verdiği DİĞER TÜM hizmetler için KDV tevkifatı yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.