Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2021 14:32 (Üye) Soru : 479114-RADYO, TV, POSTA YOLUYLA VEYA INTERNET UZERINDEN YAPILAN PERAKENDE TICARET faaliyet kodu ile işletme defteri gelir vergisi mükellefiyetimizin tescili yapılmıştır. Yapacağımız satışlarımızın tamamı kendi internet sitemiz ve hepsiburada, tredyol, N11 gibi platformlar üzerinden yapılacaktır yıllık ciro beklentimiz 100 bin TL olup satış faturası belge düzenimizde yapmış olduğumuz satışları anlaşmalı matbaadan basmış olduğumuz İrsaliyeli fatura ile yapabilir miyiz yoksa VUK 509 Nolu tebliğde belirtilen “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır.” Hükümü gereği Net satış hasılatımızın ne olduğuna bakılmaksızın mali mühür temin ederek anlaşmalı özel entegratör ile sözleşme imzalayarak tüm satışlarımızda E-Arşiv ve E-Fatura mı düzenlemek zorundamıyız. Saygılarımla,

Cevap : VUK 509 Nolu tebliğde belirtilen “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır.” GİB ÜZERİNDEN E-ARŞİV FATURA düzenlenebileceği gibi GİB den mali mühür temin ederek anlaşmalı özel entegratör ile sözleşme imzalayarak E-Fatura mı düzenlenebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.