Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2021 14:34 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, Anonim şirket olan 9.000.000._TL sermayeli bir 3 ortaklı bir firma'da ortakların 31.12.2020 sonu 331 hs.alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir. 1'nci ortak 1.652.525._TL 2'nci ortak 952.694._TL 3'ncü ortak 574.282._TL Sorum şu şekildedir. 31.12.2020 tarihine 2 ve 3'ncü ortak alacaklarını 1'nci ortak alacağı ile virman ederek 2 ve 2'ncü ortak alacak bakiyelerini kapatıp sadece 1'nci ortak alacak bakiyesini azaltabilir miyiz? Teşekkür ederim.

Cevap : Böyle bir işlemin olamayacağı görüşündeyiz.Şirket borç aldığı ortağa borcu ödemek zorundadır. Borç virmanı olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.