Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2021 15:01 (Üye) Soru : sayın yetkili avukat mükellef serbest meslek erbabı olan eşinin yanında alt kiracılık sözleşmesi ile aynı işyerini kullanabilirmi yasal dayanağı varmıdır

Cevap : Kullanılan mekanın bir bölümünün bir başkasına kiraya verilmesinden elde edilen gelir GMSİ dır. alt kiracı kira ödemesinden GV stopajı yapar, kira bankadan ödenir. e-smm düzenlenmez.KDV hesaplanmaz. Elde edilen Kira geliri GMSİ olarak GVK 86. maddedeki koşullara göre yıllık beyanname ile beyan eder veya etmez. Alt kiracının eş olması bu durumu değiştirmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.