Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2021 16:04 (Üye) Soru : Merhabalar, tüzel kişilik tercümanlık yapan bir firmamız var. Tercümeleri dışarıya yaptırmaktayız. Banka ve sigorta şirketlerine düzenlemiş olduğumuz çeviri hizmetlerinde uygulanacak KDV tevkifata tabi midir? Tabiyse oran nedir ?

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren Banka ve Sigorta firmalarına Düzenlenecek Hizmet Faturasında Hesaplanacak KDV den 5/10 oranından KDV tevkifatı hesaplanacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına İFA EDİLEN ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.