Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2021 11:26 (Üye) Soru : Merhaba, 01.03.2021 tarihinden itibaren karayolu yük taşımacılığı ifasında 2/10 tevkifat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Gün içinde farklı zamanlarda aynı nakliyeciden birkaç müşteriye mal taşıması için hizmet almaktayız. Bu hususta her taşıma bağımsız bir işlem midir? yoksa aynı gün içinde ki; taşımalar topluca değerlendirilerek 1.000 TL tevkifat mı? hesaplanmalıdır. Her taşıma farklı bir müşteriye ve farklı irsaliyelerle yapılmaktadır. Her taşıma ayrı faturalandırılmaktadır. Teşekkürler

Cevap : Her taşıma ve her müşteri ayrı ayrı değerlendirilir. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.