Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2021 15:52 (Üye) Soru : Merhaba, 2021/40 nolu vergi sürküleriyle KDV tevkifat oranlarındaki değişiklik yapıldı. Buna göre, tevkifat uygulanacak Diğer hizmetler ' kısmına Bankalar vs dahil edilmiş. Şirketimizin BAnka kiracıları var, bu işyeri kiralama 5/10 oranında kdv tevkifatına tabi midir? Teşekkürler.

Cevap : Bankaya yapılan kirama için düzenlenecek faturada 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA VERİLEN HİZMETLER İÇİN 01/03/2021 tarihinden itibaren Düzenlenecek faturada hesaplanan KDV den 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanacaktir. **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.