Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2021 15:57 (Üye) Soru : Merhaba, Dar mükellef Türkiye de elde ettiği konut geliri istisna tutarını geçmemekte fakat "2020 yılı içerisinde 6.600 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 180.000 TL’yi geçenler 6.600 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaklardır." hükmü Diğer taraftan; Dar mükellefiyette tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları GVK 86 ıncı maddesi hükmüne göre gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmez hük mü vardır 1- 180.000TL'lik gelir Türkiyede elde ettiği işyeri kira geliri içinde geçerli midir? 2-180.000TL yi aşan toplam geliri için 6500TL lik mesken kira gelirini beyan edip indirim uygulamadan ödemesi mi gerekir? Teşekkürler.

Cevap : 180.000 sınırı vergiye tabi olsun veya olmasın 2020 yılında yurt içinden veya dışında elde edilen kazançlar için uygulanır. Yurt içi ve yurt dışı gelir ve kazancı 180.000 TL den fazla ise 6.600 TL istisnadan yararlanamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.