Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2021 17:33 (Üye) Soru : Fiziksel analiz laboratuvarları için muhasebe kayıtları ve fatura kesim süreci hakkında bilgi edinilmem için arz ederim

Cevap : "Fiziksel analiz laboratuvarları" iş kolunun diğer mükelleflerden bir farklılığı yok TDHP göre defter tutulur.Alınması ve düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belge düzenlenir veya alır.Tüm Beyanname ve bildirimler verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.