Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2021 09:22 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman, firmamız yazarkasa pos üreticisi olup satışlarını son kullanıcılara gerçekleştirmektedir, son kullanıcılar almış oldukları pos özellikleri olan cihazlar ile kendi bankaları ile anlaşma sağlayıp ilgili banka hesabını aracılığımız ile cihaz üzerine tanımlattırmakta ve kendi müşterilerinden yaptıkları kredi kartlı satışların hesaplarına geçmesini bu cihaz aracılığı ile sağlamaktadır. tüm hizmetlerin devamlılığı için gerekli sistemsel bakım ve iletim (TSM) hizmetleri firmamız tarafından bankalara fatura edilmektedir. bu kapsamda firmamızın keseceği faturalarda yeni yapılan değişikliğe göre uygulaması gereken tevkifat oranı kaç olmalıdır.

Cevap : Bankaya verilen hizmet için düzenlenecek faturada hesaplanan kDV ne 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.